დადგენილება #77/2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სოლო აკადემიური სიმღერის მიმართულებაზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ