ცხადდება მიღება მოსამზადებელ კურსზე (მუსიკის ტექნოლოგია)