დადგენილება № 05/2023 -სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ადმინისტრაციის წლი ანგარიშის დამტკიცების შესახებ