დადგენილება № 09/2023 – „სსიპ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საგამომცემლო საქმიანობის წესის შესახებ“ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 14 ივლისის № 49/2023 დადგენილების დამტკიცების შესახებ