დადგენილება № 10/2023 –  სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ბიბლიოთეკის 2022 წლის ანგარიშის მოსმენისა და 2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ