დადგენილება № 12/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ