დადგენილება № 14/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის გრიგოლ ჩხიკვაძის სახელობის ეთნომუსიკოლოგიის ლაბორატორიის 2022 წლის ანგარიშის მოსმენისა და 2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ