დადგენილება № 19/2023 –  სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის<br>სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი დარბაზის 2022 წლის ანგარიშის მოსმენისა და<br>2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ