დადგენილება № 22/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის სახელობითი სტიპენდიების გაცემისთვის სტუდენტთა შერჩევის კრიტერიუმების ცვლილების შესახებ