დადგენილება № 23/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2022-2023 სასწავლო წლის საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და 2023-2024 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების/შემოქმედებითი ტურების ვადების დამტკიცების შესახებ