დადგენილება № 68/2023 სსიპ-თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის 2021-2022 სასწავლო წლის გეგმაში ცვლილების შეტანისა და მისი დაზუსტებული სახით დამტკიცების შესახებ