დადგენილება № 90/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტზე შემოქმედებითი/საშემსრულებლო პროექტის/ნამუშევრის შეფასებაში ცვლილების შეტანის შესახებ