დადგენილება № 91/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ