დადგენილება №47/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2023-2024 სასწავლო წელს მუსიკის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები ადგილების დამტკიცების შესახებ