დადგენილება 38/2023 სსიპ – ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ