დადგენილება 80/ 2023 – სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მანანა ანდრიაძის სახელობის საეკლესიო მუსიკის ლაბორატორიის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ