დადგენილება 81/ 2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტზე 2024-2025 სასწავლო წლისათვის მისაღები ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ