დადგენილება 82/ 2023 -სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საბაკალავრო პროგრამა „მუსიკა და დღევანდელობაზე“ („მუსიკის ტექნოლოგიაზე“) გამოსაცხადებელი მისაღები ადგილების საგრანტო საგნების მიხედვით განაწილების შესახებ