დადგენილება 83/ 2023 – სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის 2024 წლის შემოქმედებითი გეგმის დამტკიცების შესახებ