დადგენილება 84/ 2023 სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტზე 2024-2025 სასწავლო წლისათვის სწავლების ყველა საფეხურზე მისაღები ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ