დადგენილება 85/ 2023 – სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამა “საშემსრულებლო ხელოვნება”, სპეციალობა “საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავების” 2024-2025 სასწავლო წლისათვის მისაღებ მოთხოვნებში ცვლილების შეტანის შესახებ