დადგენილება – 87/2023 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში რეგისტრირებულ კანდიდატებთან გასაუბრების თარიღისა და დროის განსაზღვრის შესახებ