დადგენილება N53/2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სოლო აკადემიური სიმღერის მიმართულებაზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ