დადგენილება No 62/2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ