კონკურსი ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრში თანამშრომელთა მისაღებად