ანაზღაურებადი სტუდენტური სტაჟირება საერთაშორისო დეპარტამენტში