ედიშერ და გიორგი გარაყანიძეების სახელობის სტიპენდიანტი