ზ.ფალიაშვილის დაბადებიდან 150 წლისადმი მიძღვნილი ახალი გამოცემა