დადგენილება № 02/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ადმინისტრაციის სტრუქტურაში ცვლილების დამტკიცების შესახებ