დადგენილება № 03/2023 – სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2022 წლის ანგარიშის მოსმენისა და ცნობად მიღების შესახებ