დადგენილება № 07/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტთა მიღებისა და რეესტრის მართვის დეპარტამენტის 2022 წლის ანგარიშის მოსმენისა და 2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ