დადგენილება N46/2023 თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის „კომპოზიციისა“ და „მუსიკის ტექნოლოგიის“ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სასწავლო გეგმებში ცვლილებების შეტანისა და მათი დაზუსტებული სახით დამტკიცების შესახებ