კონკურსი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე