დადგენილება N44/2023თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამა „საშემსრულებლო ხელოვნება“ და თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებო პროგრამა „საშემსრულებლო ხელოვნება“ სასწავლო გეგმებში ცვლილებების შეტანისა და მათი დაზუსტებული სახით დამტკიცების შესახებ